Szkolenie BHP online - zapisy

szkolenie BHP online

Podczas interaktywnych zajęć dowiesz się o kluczowych aspektach BHP. Poznasz zasady postępowania w razie wypadku, jak unikać zagrożeń chemicznych i biologicznych, oraz jak dbać o bezpieczeństwo w miejscu pracy. Będziesz omawiać obsługę sprzętu i maszyn, prace na wysokościach, ergonomię stanowiska pracy oraz wpływ czynników środowiskowych na Twoje zdrowie.

Szkolenie BHP skupia się również na profilaktyce wypadków i chorób zawodowych, jak udzielać pierwszej pomocy w nagłych sytuacjach oraz na prawach i obowiązkach pracowników i pracodawców. Wszystko to po to, abyś czuł się pewnie i bezpiecznie w swoim miejscu pracy.

Tematy szkolenia BHP

Wprowadzenie do BHP

Zasady postępowania w razie wypadku

Ochrona przed zagrożeniami chemicznymi

Bezpieczeństwo w miejscu pracy

Ochrona przed zagrożeniami biologicznymi

Obsługa sprzętu i maszyn

Bezpieczne prace na wysokościach

Ergonomia i organizacja stanowiska pracy

Wpływ czynników środowiskowych na zdrowie

Profilaktyka wypadków i chorób zawodowych

Pierwsza pomoc

Prawa i obowiązki pracowników i pracodawców


Zapisy na szkolenie BHP online

BLOG

Ostatnie wpisy