KPPSP Radziejów

Wiosenne zagrożenie pożarowe

 

Wiosenne zagrożenia pożarowe

Zbliża się okres wiosenny - rolnicy, właŚciciele posesji,  przystępują do usuwania zanieczyszczeń pozimowych na polach, w obrębie obejŚć domowych, w parkach, ze skwerków oraz poboczy dróg i ulic. Niestety, sprzymierzeńcem w wiosennych porządkach dla wielu nierozważnych i bezmyŚlnych osób stał się ogień. Mimo iż wypalanie traw jest szkodliwe, niedozwolone i bardzo niebezpieczne,  właŚnie w ten sposób "oczyszczamy" swoje pola, łąki i trawniki. BezmyŚlnoŚć, nieodpowiedzialnoŚć osób wypalających trawy i pozostałoŚci roŚlinne powoduje niejednokrotnie powstanie tragicznego w skutkach pożaru, doprowadzając do tego iż giną ludzie, zwierzęta, a także płoną lasy, zabudowania mieszkalne i gospodarcze.

Rokrocznie na początku wiosny, straż pożarna wyjeżdża do pożarów traw i nieużytków rolnych kilkadziesiąt razy w ciągu doby. Działania gaŚnicze w takich przypadkach prowadzone są najczęŚciej w trudnym terenie, co zdecydowanie zwiększa koszty eksploatacji sprzętu pożarniczego przez co rosną koszty ponoszone przez jednostki straży pożarnych.

Przestrzegamy przed zagrożeniami wynikającymi z wypalania roŚlinnoŚci. Apelujemy o rozsądek! Zanim podpalisz, zastanów się czy przez bezmyŚlnoŚć nie narazisz życia swojego i innych.

Wypalaniu traw mówimy NIE, bo:

1. nie jest efektywnym sposobem „odnawiania gleby”,
2. stanowi poważne zagrożenie dla:

  • osoby wypalającej połacie traw (możliwoŚć doznania zawału serca lub udaru termicznego),
  • organizmów żywych – pożytecznych dla ekosystemu zwierząt: płazów (żab, ropuch, jaszczurek), drobnych ssaków i gryzoni. Proceder wypalania jest szczególnie niebezpieczny dla gniazd lęgowych zakładanych zwyczajowo na ziemi lub w gałązkach krzewów. Usytuowanie terenów trawiastych w pobliżu skupisk drzewostanów może skutkować Śmiercią dużych zwierząt leŚnych. W płomieniach i dymie giną sarny, jelenie i dziki. Silne zadymienie towarzyszące pożarom traw dezorientuje owady latające, zagraża zwierzynie wodnej i organizmom glebowym takim jak dżdżownice,
  • popularnych roŚlin łąkowych.

3. angażuje znaczne siły w proces opanowania pożaru,
4. powoduje uwolnienie trujących toksyn, które przedostają się do Środowiska        

 Przepisy prawne

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 880) okreŚla:

  • Art. 124. Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.
  • Art. 131. Kto: (...) wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu albo grzywny.
Kręci mnie bezpieczeństwo

Kręci mnie bezpieczeństwo

Kampania społeczna "Kręci mnie bezpieczeństwo"

Czad i ogień - obudź czujność

Czad i ogień - obudź czujność

Kampania społeczna "Czad i ogień - obudź czujność"

STOP pożarom traw

STOP pożarom traw

Kampania "STOP pożarom traw"

Enova365

KPPSP Radziejów
88-200 Radziejów, ul. Szpitalna 17
kppsp_radziejow@kujawy.psp.gov.pl
Tel/Fax +48 54 285 45 48

Numer alarmowy
998 lub 112