KPPSP Radziejów

Wizyta uczniów klasy 'mundurowej'


24 lutego 2011 r. 10:11
Wizyta uczniów klasy 'mundurowej'

Naszą Komendę odwiedziła I klasa o profilu „mundurowym” z Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie.
St. kpt. Adam Małecki zapoznał młodzież z zasadami rekrutacji do Państwowej Straży Pożarnej oraz podstawami prawnymi regulującymi funkcjonowanie naszej formacji. Następnie kpt. Henryk Walczak przedstawił pokaz multimedialny działań ratowniczych prowadzonych przez Państwową Straż Pożarną oraz zapoznano młodzież ze sprzętem pożarniczym, który znajduje się na wyposażeniu Jednostki Ratowniczo-GaŚniczej.
Młodzież z zainteresowaniem wysłuchała prelekcji wraz z pokazem.

 

Kręci mnie bezpieczeństwo

Kręci mnie bezpieczeństwo

Kampania społeczna "Kręci mnie bezpieczeństwo"

Czad i ogień - obudź czujność

Czad i ogień - obudź czujność

Kampania społeczna "Czad i ogień - obudź czujność"

STOP pożarom traw

STOP pożarom traw

Kampania "STOP pożarom traw"

Enova365

KPPSP Radziejów
88-200 Radziejów, ul. Szpitalna 17
kppsp_radziejow@kujawy.psp.gov.pl
Tel/Fax +48 54 285 45 48

Numer alarmowy
998 lub 112