KPPSP Radziejów

Spotkanie w świetlicy w Niegibalicach


16 lutego 2017 r. 09:07
Spotkanie w świetlicy w Niegibalicach

W dniu 11 lutego br. kpt. Mariusz Marciniak uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym przez sołtysa Niegibalic i Koło Gospodyń Wiejskich. Celem spotkania było przybliżenie zasad zachowania się podczas wystąpienia tlenku węgla oraz bezpiecznego przebywania w domu.W ramach kampanii społecznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pt. „CZAD I OGIEŃ – Obudź Czujność” kpt. Mariusz Marciniak omówił cele akcji.

Kampania jest odpowiedzią na niepokojące statystyki dotyczące ofiar pożarów i zatruć czadem. Celem kampanii jest podniesienie świadomości w społeczeństwie w zakresie występujących zagrożeń.W spotkaniu udział wzięli funkcjonariusze Policji.

Kręci mnie bezpieczeństwo

Kręci mnie bezpieczeństwo

Kampania społeczna "Kręci mnie bezpieczeństwo"

Czad i ogień - obudź czujność

Czad i ogień - obudź czujność

Kampania społeczna "Czad i ogień - obudź czujność"

STOP pożarom traw

STOP pożarom traw

Kampania "STOP pożarom traw"

Enova365

KPPSP Radziejów
88-200 Radziejów, ul. Szpitalna 17
kppsp_radziejow@kujawy.psp.gov.pl
Tel/Fax +48 54 285 45 48

Numer alarmowy
998 lub 112