KPPSP Radziejów

Dzień Strażaka 2019


24 maja 2019 r. 11:56
Dzień Strażaka 2019

Uroczyste obchody Dnia Strażaka w  Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  odbyły się w dniu 20 maja 2019 roku na Rynku w Radziejowie.

Na uroczystość przybyli goście w osobach: Zastępca Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP mł. bryg. Jacek Kaczmarek, Jarosław Kołtuniak Starosta Powiatu Radziejowskiego, Grzegorz Piasecki Wicestarosta Powiatu Radziejowskiego, dh. Roman Szczerbiak Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, Sławomir Bykowski Burmistrz Miasta Radziejowa, Stefan Spibida Wójt Gminy Dobre, Marek Szuszman Wójt Gminy Radziejów, podinsp. Tomasz Pacholski Zastępca  Komendanta Powiatowego Policji, Maciej Maciejewski Dyrektor RDK, Dyrektor Szkoły ponadgimnazjalnej  Jacek Malinowski wraz z opiekunami klas mundurowych Krzysztofem Cybulskim i Danielem Golonem.

Podczas uroczystości Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie mł. bryg Adam Małecki podsumował działalnośc Komendy w 2018 r. Złożył również serdeczne życzenia oraz podziękowania funkcjonariuszom  i pracownikom cywilnym Państwowej Straży Pożarnej, za ciężką pracę i poświęcenie w służbie. Podziękował także władzom samorządowym oraz wszystkim, którzy wspierają działalność Państwowej Straży Pożarnej.

Dzień Strażaka był okazją do wręczenia odznaczeń oraz awansów na wyższe stopnie służbowe.

 

Rozkazem personalnym Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji  nadał stopnie w korpusie oficerskim

stopień młodszy brygadier otrzymał:

 • starszy kapitan Jarosław Stokwisz

  stopień starszy kapitan otrzymał:

 • kapitan Mariusz Marciniak

  Rozkazem personalnym Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadał stopnie w korpusie aspiranckim

  stopień aspirant otrzymali:

 • młodszy aspirant Daniel Dębowy

 • młodszy aspirant Marek Wawrzyniak

  Rozkazem personalnym Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadał stopnie w korpusie podoficerskim.

  stopień starszy ogniomistrz otrzymał:

 • ogniomistrz Cezary Lewandowski

  stopień ogniomistrz otrzymał:

 • młodszy ogniomistrz Andrzej Bartczak

  stopień młodszy ogniomistrz otrzymał:

 • straszy sekcyjny Paweł Kieler

  stopień starszy sekcyjny otrzymali:

 • sekcyjny Bartłomiej Gawroński

 • sekcyjny Daniel Gąsiorowski

 • sekcyjny Tomasz Michalski

  Rozkazem personalnym Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie nadał stopnie w korpusie szeregowców.

  Stopień starszy strażak otrzymali:

 • strażak Mateusz Mordyl

 • strażak Patryk Osiński

 • strażak Piotr Pomieciński

 • strażak Patryk Wojciechowski

  Uchwałą nr 37 z dnia 30 kwietnia 2019 rr. Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej województwa Kujawsko-pomorskiego nadało medale „ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA”

  złoty medal „ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA” otrzymał:

 • młodszy aspirant Mariusz Jaworski

   

  Decyzją z dnia 10 maja 2019 r. Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej wyróżnił nagrodą pieniężną funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie.

  Nagrodę otrzymał:

 • aspirant Marek Wawrzyniak

 • młodszy aspirant Arkadiusz Kuczek

 • ogniomistrz Marcin Danafeld

  Kolejnym punktem uroczystego apelu było złożenie na sztandar Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP ślubowania przez uczniów ZS RCKU Przemystka Liceum Ogólnokształcącego z innowacją pedagogiczną „Pożarnictwo i ratownictwo medyczne”. Na zakończenie uroczystości głos zabrali zaproszeni goście

 

Kręci mnie bezpieczeństwo

Kręci mnie bezpieczeństwo

Kampania społeczna "Kręci mnie bezpieczeństwo"

Czad i ogień - obudź czujność

Czad i ogień - obudź czujność

Kampania społeczna "Czad i ogień - obudź czujność"

STOP pożarom traw

STOP pożarom traw

Kampania "STOP pożarom traw"

Enova365

KPPSP Radziejów
88-200 Radziejów, ul. Szpitalna 17
kppsp_radziejow@kujawy.psp.gov.pl
Tel/Fax +48 54 285 45 48

Numer alarmowy
998 lub 112