KPPSP Radziejów

Ćwiczenia PK. "Trans-Kol 2016" 24 czerwiec 2016 Piotrków Kujawski


27 czerwca 2016 r. 12:41
Ćwiczenia PK.

Na skutek błędu w manewrowaniu samochodem cysterną transportującą olej napędowy na placu firmy Trans Kol w Piotrkowie Kujawskim dochodzi do uszkodzenia cysterny i wycieku medium. Wyciekający olej ulega zapaleniu się. Pracownicy podejmują nieudaną próbę ugaszenia pożaru przy pomocy podręcznego sprzętu gaŚniczego. W strefie zagrożenia znajdują się pobliskie zbiorniki podziemne wypełnione olejem napędowym oraz zabudowania i obiekty infrastruktury firmy. Po otrzymaniu zgłoszenia PSK w Radziejowie dysponuje pierwsze siły i Środki, które po dotarciu na miejsce działania przystępują do likwidacji zagrożenia.  Na szczęŚcie był to scenariusz ćwiczeń. Strażacy z JRG Radziejów i JRG Włocławek oraz ochotnicy z terenu powiatu radziejowskiego i włocławskiego przećwiczyli różne warianty jakie należało zrealizować. Ponadto przeprowadzono szkolenie z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego.

Celem ćwiczeń było:

Sprawdzenie stanu gotowoŚci operacyjno-technicznej jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu radziejowskiego,

Sprawdzenie gotowoŚci operacyjnej wyznaczonych sił i Środków 7 Kompanii GaŚniczej           „ Włocławek”

Sprawdzenie i doskonalenie współdziałania jednostek PSP i OSP z terenu powiatu radziejowskiego,

Realizacja działań ratowniczych przez wyznaczone siły i Środki Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemicznego i Ekologicznego „Włocławek”,

Praktyczne sprawdzenie procedur Powiatowego Planu Ratowniczego Powiatu radziejowskiego i innej dokumentacji operacyjnej,

Ocena i weryfikacja stopnia przygotowania infrastruktury przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego.

Sprawdzenie umiejętnoŚci działania zastępów i strażaków w realizacji powierzonych do wykonania zadań,

Doskonalenie dowodzenia na szczeblach: taktycznym i interwencyjnym,

Doskonalenie koordynacji działań między siłami i Środkami uczestniczącymi w działaniach a służbą dyżurną miejscowej KP PSP,

Doskonalenie współpracy jednostek ochrony przeciwpożarowej z siłami i Środkami z KP Policji i innymi podmiotami uczestniczącymi w ćwiczeniach,

Sprawdzenie organizacji i funkcjonowania systemu łącznoŚci radiowej i przewodowej podczas prowadzenia dużych akcji ratowniczych,

W ćwiczeniach udział wzięły następujące jednostki: JRG Radziejów, OSP z Dobrego, Osięcin, Krzywosądzy, Bycza, Orla, Topólki, Radziejowa, Bytonia, Piotrkowa, KP Policji w Radziejowie oraz jednostki z powiatu włocławskiego  JRG Włocławek i OSP z Kruszyna, Lubrańca, Izbicy Kujawskiej.

Kręci mnie bezpieczeństwo

Kręci mnie bezpieczeństwo

Kampania społeczna "Kręci mnie bezpieczeństwo"

Czad i ogień - obudź czujność

Czad i ogień - obudź czujność

Kampania społeczna "Czad i ogień - obudź czujność"

STOP pożarom traw

STOP pożarom traw

Kampania "STOP pożarom traw"

Enova365

KPPSP Radziejów
88-200 Radziejów, ul. Szpitalna 17
kppsp_radziejow@kujawy.psp.gov.pl
Tel/Fax +48 54 285 45 48

Numer alarmowy
998 lub 112