KPPSP Radziejów

Ćwiczenia p.k. "LAS 2017"


7 lipca 2017 r. 09:20
Ćwiczenia p.k.

W dniu 30 czerwca 2017 roku na terenie Nadleśnictwa Kutno Leśnictwo Orle w oddziale 107 powstał pożar na zrębie leśnym. Na szczęście był to scenariusz zaplanowanych ćwiczeń dla służb ratowniczych z terenu powiatu radziejowskiego i włocławskiego. Organizatorem ćwiczeń była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie przy współudziale Komendy Miejskiej PSP we Włocławku. W działaniach wzięły udział jednostki wchodzące w skład krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Celem ćwiczeń było: sprawdzenie stanu gotowości operacyjnej sił i środków ksrg, sprawdzenie gotowości operacyjnej sił i środków 7 kompanii gasniczej " Włocławek", sprawdzenie kompletności obsad pojazdów pożarniczych, sprawdzenie organizacji i funkcjonowania systemu łączności radiowej i przewodowej podczas prowadzenia dużych akcji gaśniczych, sprawdzenie organizacji i pracy sztabu, doskonalenie współpracy pomiędzy poszczególnymi kompaniami podczas prowadzenia akcji gaśniczej, sprawdzenie zasad przestrzegania BHP, doskonalenie dowodzenia na szczeblach; taktycznym i interwencyjnym. Łącznie w ćwiczeniach p.k. „LAS 2017” zaangażowane były 100 osoby, 24 pojazdy pożarnicze

.

Kręci mnie bezpieczeństwo

Kręci mnie bezpieczeństwo

Kampania społeczna "Kręci mnie bezpieczeństwo"

Czad i ogień - obudź czujność

Czad i ogień - obudź czujność

Kampania społeczna "Czad i ogień - obudź czujność"

STOP pożarom traw

STOP pożarom traw

Kampania "STOP pożarom traw"

Enova365

KPPSP Radziejów
88-200 Radziejów, ul. Szpitalna 17
kppsp_radziejow@kujawy.psp.gov.pl
Tel/Fax +48 54 285 45 48

Numer alarmowy
998 lub 112