KPPSP Radziejów

W dniu 03.02.2011 roku strażaków z Komendy Powiatowej PSP w Radziejowie odwiedziły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim, które uczestniczą  w zajęciach zorganizowanych przez szkołę w ramach ferii zimowych. Strażacy zapoznali dzieci z zasadami prawidłowego powiadamiania o zaistniałym zdarzeniu powodującym bezpoŚrednie zagrożenia dla zdrowia lub życia.

Następnie dzieci udały się na teren ćwiczeń na, którym zaprezentowano techniki ratowani ludzi spod lodu. Zastępca dowódcy JRG kpt. Henryk Walczak omówił zasady bezpiecznego przebywania na lodzie, sposobów zachowania się w sytuacjach zagrożenia w przypadku załamania się ludu.

Po przeprowadzonych pokazach strażacy oprowadzili dzieci po obiekcie strażnicy, zapoznając ich z codzienną służbą.

Państwowa Straż Pożarna  apeluje do wszystkich o nie wykorzystywanie naturalnych zbiorników wodnych jako lodowisk. Zachęcając jednoczeŚnie do tworzenia i korzystania z lodowisk sztucznych.

Kręci mnie bezpieczeństwo

Kręci mnie bezpieczeństwo

Kampania społeczna "Kręci mnie bezpieczeństwo"

Czad i ogień - obudź czujność

Czad i ogień - obudź czujność

Kampania społeczna "Czad i ogień - obudź czujność"

STOP pożarom traw

STOP pożarom traw

Kampania "STOP pożarom traw"

Enova365

KPPSP Radziejów
88-200 Radziejów, ul. Szpitalna 17
kppsp_radziejow@kujawy.psp.gov.pl
Tel/Fax +48 54 285 45 48

Numer alarmowy
998 lub 112